muj mały przyjaciel  
 
  klasyfikacja roślin 22.09.2020 10:48 (UTC)
   
 
KLASYFIKACJA ORAZ PODZIAŁ ROŚLIN WODNYCH I AKWARYSTYCZNYCH

Podział oraz opisy poszczególnych rodzin, rodzajów, sekcji i gatunków umieściłem na podstawie dostępnej mi literatury akwarystycznej, którą dokładniej przedstawiłem w osobnym dziale, mojej strony pt: "MOJA BIBLIOTEKA"


Oznaczanie gatunków roślin wodnych, a konkretnie ustalenie, z jaką rośliną mamy do czynienia może sprawić wiele trudności. Nawet znawcy roślin wodnych borykają się z takimi problemami, oznaczając je na podstawie dokładnej znajomości morfologii kwiatów i nasion nasion oraz detali zewnętrznej i wewnętrznej budowy łodyg , liści i korzeni. W uprawie akwariowej rośliny kwitną bardzo rzadko, a trzymane w różnych warunkach mogą przyjmować różne kształty. Kształt i wielkość rośliny zależą od warunków bytowania, podłoża, ilości światła, głębokości wody i jej właściwości fizyko-chemicznych. Zmienność ta wynika z przystosowania się roślin wodnych do różnych warunków środowiskowych. Obecnie spotyka się wiele mieszańców pokrewnych gatunków, odmian form i kultywarów sztucznie wyhodowanych. Podział systematyczny roślin wodnych dzieli je na grupy mniej lub bardziej spokrewnione ze sobą. Wyróżniamy w tym podziale kilka gatunków MSZAKÓW, a nawet GLONÓW. Jest spora grupa PAPROTNIKÓW, ale największą grupą są ROŚLINY NASIENNE, które są najwyżej zorganizowane i najbogatsze w gatunki. Za ojca współczesnej systematyki uznawany jest szwedzki uczony profesor doktor Karl von Linnaeus. Często używany jest skrót L. Powszechnie uważa się że dwuimienna nazwa gatunku wymyślona została przez Linnaeus'a. W rzeczywistości w roku 1623, a wiec 84 lata przed urodzeniem Linnaeus'a opublikował ją C. Bauhin. Natomiast zasługą Linnaeus'a jest powszechne jej zastosowanie. Podstawową jednostką taksonomiczną jest gatunek. Jako pierwsza w nazwie występuje nazwa rodzaju. Nazwa gatunku może powtarzać się dowolna ilość razy ale w obrębie danego rodzaju może występować tylko jeden raz. Świadectwo to nazwisko ( czasami imię i nazwisko, lub zespół nazwisk połączonych słowem et lub &) oraz rok opisania. Nie powinno się pomijać świadectwa w nazwie gatunku. Często zdarza się w praktyce podawanie tylko nazwiska opisującego.
Typ Glony
(Algae)

Jest to grupa roślin niższych, zamieszkujących nasze akwaria. Oglądane gołym okiem wydają się niepozorne, piękno i bogactwo ich kształtów możemy podziwiać pod lupą lub mikroskopem. Glony rzadko są mieszkańcami akwarium wybranymi celowo do hodowli. Prawie zawsze pojawiają się w nim przypadkowo, przyniesione do domu razem ze złowionym pokarmem dla ryb, roślinami lub rybami krajowymi. Unoszą się w wodzie, porastają delikatnym nalotem rośliny, kawałki drewna, sprzęt i szyby w akwarium. Znajdują w nim dobre warunki do rozwoju: Ciepłą wodę, wielogodzinne oświetlenie, a przede wszystkim obfite nawożenie odchodami ryb i resztkami ich pokarmu. Jeśli rozwój glonów nie szkodzi roślinom wyższym i nie wpływa na estetykę akwarium, możemy je tam zostawić. Większość z nich zawiera chlorofil, dzięki czemu mogą produkować tlen, są także cennym uzupełnieniem pokarmu wielu ryb z rodziny piękniczkowatych. Czasami glony w akwarium rozmnażają się w sposób niepohamowany i musimy je wtedy zwalczać.

Rodzina RAMIENICOWATE (Characeae)
Rodzina GAŁĘZATKOWATE (Cladophorophyceae)

Typ Mszaki
(Bryophyta)

Są roślinami bardziej złożonymi niż glony, do których zaliczamy mchy i wątrobowce. Te małe roślinki różnicują się czasem w łodygę i listki. Nie mają korzeni, lecz chwytniki. Przechodzą przemianę pokoleń, to znaczy że w ich cyklu rozwojowym występuje na przemian pokolenie płciowe, wytwarzające gamety, i pokolenie bezpłciowe produkujące spory.


Klasa Wątrobowce
(Hepaticopsida, Marchantiopsida)

Należy do niej ponad 10.000 gatunków. Gametofit (stadium przemiany pokoleń roślin lądowych) - ma różną postać morfologiczną - od plechowatych, płaskich rozetek lub rozwidlonych taśm do delikatnych pędów o rozgałęzionych łodyżkach z listkami ułożonymi w dwóch rzędach. Ta ostatnia forma występuje u większości wątrobowców.

Rodzina  WGŁĘBKOWATE   (Ricciaceae)
Rodzina                         (Monoseleniaceae)
Rodzina BEZNERWOWATE (Aneuraceae)

Klasa Mchy
(Bryopsida, Musci)

Obejmuje około 14 tysięcy gatunków, w Polsce około 650. Większość mchów (95%) należy do podklasy Prątników (Bryidae). W rozwoju mchów wyróżnia się dwa następujące po sobie pokolenia: płciowe (gametofit) wytwarzające gametangia (plemnie i rodnie) oraz bezpłciowe (sporofit) wytwarzające zarodniki.

Rząd
 ROKIETOWCE (Hypnales)
Rodzina  ROKIETOWATE (Hypnaceae)
Rodzina  KRZYWOSZYJOWATE (Amblystegiaceae)
Rodzina  PŁASZEŃCOWATE (Plagiotheciaceae)
Rząd
 PRĄTNIKOWCE (Bryales)
Rodzina  ZDROJKOWATE (Fontinalaceae)
Rząd
 WIDŁOZĘBOWCE (Dicranales)
Rodzina  SKRZYDLIKOWATE (Fissidentaceae)
Rząd
 PŁONIOWCE (Pottiales)
Rodzina  PŁONIOWATE (Pottiaceae)

Typ Paprotniki
(Pteridophyta)

Są roślinami wyżej zorganizowanymi niż mszaki. Mają one zwykle wykształcone korzenie, liście i łodygę. Podobnie jak mszaki przechodzą przemianę pokoleń.

Rodzina PAPROTKOWATE (Polypodiaceae)
Rodzina ORLICZKOWATE (Pteridaceae)
Rodzina MARSYLIOWATE (Marsileaceae)
Rodzina SALWINIOWATE (Salviniaceae)
Rodzina                       (Azollaceae)
Rodzina  PORYBLINOWATE (Isoetaceae)

Typ ROŚLINY NASIENNE
(Spermatophyta)

Wszystkie mają wyodrębnioną łodygę, liście i korzenie oraz kwitną i wydają nasiona. W akwariach zdarza się to jednak niezbyt często, dlatego najczęściej rozmnażane są wegetatywnie. Wegetatywny sposób rozmnażania polega na wykształceniu specjalnych komórek lub oddzielnych części organizmu macierzystego, z których powstaje nowy osobnik. Rośliny nasienne zajmują w akwarystyce ważne miejsce, gdyż są największą grupą roślin wodnych. Dzielą się na wiele rodzin, rodzajów i gatunków.

Rodzina ŻABIEŃCOWATE     (Alismataceae)
Rodzina ŻABIŚCIEKOWATE  (Hydrocharitaceae)
Rodzina ONOWODKOWATE (Aponogetonaceae)
Rodzina JEZIERZOWATE     (Najadaceae)
Rodzina OBRAZKOWATE     (Araceae)
Rodzina ROZPŁAWOWATE  (Pontederiaceae)
Rodzina SZARŁATOWATE   (Amaranthaceae)
Rodzina GRZYBIENIOWATE (Nymphaeaceae)
Rodzina KABOMBOWATE    (Cabombaceae)
Rodzina ROGATKOWATE    (Ceratophyllum)
Rodzina RZĘSOWATE        (Lemnaceae)
Rodzina WIESIOŁKOWATE (Onagraceae, Oenotheraceae)
Rodzina KRWAWNICOWATE (Lythraceae)
Rodzina BALDASZKOWATE  (Apiaceae lub Umbelliferae)
Rodzina WODNIKOWATE     (Holoragaceae)
Rodzina AKANTOWATE       (Acanthaceae)
Rodzina TRĘDOWNIKOWATE (Scrophulariaceae)
Rodzina KAPUSTOWATE,KRZYŻOWE(Brassicaceae, Cruciferae)
Rodzina PŁYWACZOWATE    (Lentibulariaceae)
Rodzina NADWODNIKOWATE (Elatinaceae)
Rodzina TURZYCOWATE      (Cyperaceae)
Rodzina RDESTNICOWATE  (Potamogetonaceae)
Rodzina BOBRKOWATE  (Gentianaceae, Menyanthaceae)
Rodzina JASZCZURCOWATE    (Saururaceae)
Rodzina LIMNOCHARISOWATE (Limnocharitaceae)
Rodzina JASKROWATE           (Ranunculaceae)
Rodzina AMARYLKOWATE      (Amaryllidaceae)
Rodzina PIERWIOSNKOWATE (Primulaceae)
Rodzina GRUBOSZOWATE     (Crassulaceae)
Rodzina STORCZYKOWATE   (Orchidaceae)
Rodzina KOTEWKOWATE      (Hydrocaryaceae)
Rodzina DZWONKOWATE      (Campanulaceae)
Rodzina BABKOWATE           (Plantaginaceae)
Rodzina RZĘŚLOWATE         (Callitrichaceae)
Rodzina RDESTOWATE        (Plygonaceae)
Rodzina WARGOWE            (Lamiaceae)
Rodzina ASTROWATE         (Asteraceae, Compositae)
Rodzina MAJAKOWATE       (Mayacaceae)
Rodzina WIECHLINOWATE,TRAWY (Poaceae)
Rodzina WILCZOMLECZOWATE (Euphorbiaceae)
Rodzina NIEDOTRAWOWATE (Eriocaulaceae)
Rodzina SITOWATE            (Juncaceae)
Rodzina MARZANOWATE     (Rubiaceae)
Dodaj komentarz do tej strony:
Pana/Pani imię:
Pana/Pani wiadomość:

 
  mujmała chomiczek i rybki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  najpierw się zaloguj
Nazwa użytkownika:
Hasło:
  o mnie
siemka mam na imię Łukasz bardzo lubię rybki i chomiki
chciałbym pogadac z tymi któży mnie odwiedzają przy komentarzach albo e-mailem:
lukasz200810@wp.pl
 


This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free